สินค้าและบริการ

prev next


งานบริการ

- งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ (Research & Development in various field with innovation)
- งานปรับปรุงเครื่องจักร และ อุปกรณ์(Retrofit)

- งานออกแบบและผลิตเครื่องจักร เพื่อใช้กับงานอุตสาหกรรม และเพิ่มกำลังการผลิต ในงานอุตสาหกรรมService

- Research and development and innovation to help reduce the operation time. and increase the production capacity in the industry.

- Improvement machine and equipment 

- Design and Manufacture For the industry and increase capacity Industrial


B.T.S. INTERPARTS CO.,LTD. 6/7 หมู่ 6 ตำบล ท่าไม้ อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 Tel 02-429-1570 Fax 02-429-1571 Email : btsinterparts@gmail.com